Kterýkoli jednoduchý problém se může stát neřešitelným, jestliže se mu věnuje…

Motto

Osobně si myslím, že  každý politik a funkcionář v Česku by si měl povinně každý měsíc přečíst Zákony profesora Parkinsona a přitom se postit.

Ale teď k atletice. I v této zdánlivě nelehké době je čas na sport a komentáře. Jeden takový, zachycující mojí představu, jsem napsal. Jen bych chtěl dodatečně podotknout, že jsem si vědom toho, že bez celkových změn sportovního všehomíru v Česku ty moje ideje jsou obtížné realizovatelné, a proto jsem se snažil pár lidí přesvědčit i v oné rovině celostátní.   

K meritu věci – předsednictvo svazu vzalo na vědomí koncepci sportovního úseku na příštích deset let. Konečně někdo jasně řekl, jak a kam by se měla během příštích 10 let ubírat reprezentace a co je potřeba pro to udělat. Logicky, pokud uvažuji v kontextu, jde i o přípravu v nižších věkových kategoriích. Za posledních 30 let je to první komplexní materiál, které atletické hnutí vytvořilo, a za to patří Pavlovi Slukovi poděkování. Připomínám, že ČAS, na rozdíl od zahraničních svazů, nemá ucelenou koncepci své činnosti s nějakým, řekněme desetiletým výhledem. Poslední vizi, byť nepsanou, jsem zažil na přelomu 70. a 80. let minulého století. To zmiňuji opakovaně a konzistentně už dlouhou dobu. Ke koncepci „reprezentace“ – mohu mít výhrady, že je málo progresivní, že konzervuje věci, které se neosvědčily, chce zavést jiné, se kterými nesouhlasím, ale ve finále je to vize, která má smysl. Není to nahodilé plácnutí do vody, ale snaha nějakým konkrétně popsaným způsobem vrátit atletiku na výsluní.

S konceptem byl na svém zasedání seznámen i výbor ČAS. Tady se zdá, padla kosa na kámen. Členové výboru by se chtěli ke koncepci vyjadřovat a schvalovat ji. Podotýkám, výbor ČAS tvoří primárně předsedové KAS + předsednictvo ČAS. Nerozumím tomu ze dvou důvodů. První je pragmatický, každý další člověk do koncepce vznese své požadavky a nakonec z toho bude rozplizlý materiál, který nic nevyřeší. Ten druhý je hierarchický, pánové by se měli starat především o svoji práci. V kompetenci krajských předsedů jsou kraje a tam by mělo směřovat jejich snažení. Reprezentaci schvaluje předsednictvo, tak to nechme na něm. Mělo by platit svůj ke svému. V Česku to bohužel neplatí, protože část krajských předsedů jsou současně zaměstnanci ČAS coby trenéři některého z článků „vrcholového“ sportu. To je to neštěstí české atletiky, neumí totiž rozlišit svoji práci trenéra a svoji funkci. Jenže trenér je zaměstnanec a má dělat to, co mu určí zaměstnavatel, krajský předseda se má starat o kraj, který si ho zvolil. Tím nechci říci, že zaměstnanec by si měl nechávat svoje nápady na zlepšení. Bohužel ale někteří nedokáží rozlišit svoji roli a z pýchy a moci své funkce chtějí ovlivňovat svého zaměstnavatele. Není tu něco špatně? Určitě je, protože pokud by tento systém byl tak skvělý a fungoval, tak je atletika stále na výsluní. On ale nefunguje, proto potřebuje řez – čím odvážnější, tím lépe, dodám za sebe.

Současně by si měli dotyční uvědomit, že Pavel Sluka je za něco zodpovědný a někomu odpovědný, má svůj plán. Proto by měl mít plnou podporu předsedy a předsednictva coby statutárního orgánu ČAS. Ostatní jsou v roli trenérů jeho „podřízenými“. A my ostatní se nemusíme se vším zcela ztotožnit, ale měli bychom jeho práci respektovat. Jinak nastane bezbřehá diskuse, nic se nevyřeší a čas poběží. Oceňuji, že po letech je tu vize, tak nechť jí Pavel Sluka za plné podpory naplní v podobě, kterou si stanovil, nikoli v podobě, do které mu budou všichni pomazaní kecat. To tu koncepci nemusel vůbec dělat. Čas ukáže, zdali je správná či ne, ale chvála bohu konečně zkusil někdo zatuhlé sklepy české atletiky vyvětrat.

Na závěr malé rýpnutí. Zcela zásadní roli předsedů KAS bych naopak viděl ve vytváření celkové koncepce ČAS pod vedením předsedy. Kolik času uplynulo od volební hromady, kde připomenu, i znovuzvolený předseda po této koncepci konečně volal? A zrovna tady by měli členové výboru ČAS tlačit na pilu.  Zatím jsem nic takového, na rozdíl od Slukovy práce, nezaregistroval. Ale chci pevně věřit, že mé pocity jsou mylné.