O Síni slávy

Síň slávy české atletky

Tímto počinem bych chtěl přispět k oslavě těch, kteří se nějakým způsobem významně zasloužili o slávu české atletiky. Tento projekt je ryze mým soukromým a snaží se vzpomenout těch, kteří psali historii tohoto sportu v naší zemi. Je s podivem, jak tato země zapomíná svých hrdinů, vědců i úspěšných sportovců, kteří pro její slávu tolik udělali. A je na pováženou, že atleti svojí historie nedbají. Proto chci touto cestou splatit alespoň malý dluh těm, jejichž jména ve své době a nejen jí, tolik znamenala pro českou i světovou atletiku, stejně jako pro celou společnost. Doma není nikdo prorokem, proto si alespoň formou prozatím virtuální Síně slávy dovolím připomenout jejich jména a činy.

Pravidla pro zařazení do Síně slávy české atletiky

Do virtuální Síně slávy české atletiky mohou být uvedeni pouze čeští atleti, trenéři a funkcionáři, kteří vyhoví kritériím.

Zásadní podmínkou u všech je čistá dopingová minulost bez pozitivního testu a výsledky dosažené v kategorii dospělých. 

Prvních pět členů si vyhradil právo uvést zakladatel Síně slávy Pavel Červinka.

Každý rok lze do Síně slávy uvést nejvýše pět nových členů, z toho nejméně tři atlety či atletky.

Výběr uzavírá komise, která vybere z nominací nové členy, kteří budou uvedeni do Síně slávy uvedeni slavnostně vždy v listopadu příslušného roku.

Kritéria atleti

Medailista a finalista z OH a MS

Medailista z ME, HMS a HME

Světový či evropský rekordman

Vícenásobný český rekordman

Nejméně 5 násobný mistr republiky a současně 5 násobný reprezentant v ČR

Kritéria trenéři

Trenér medailistů z OH, MS, ME i v hale

Trenér finalistů na OH a MS

Trenér vícenásobného českého rekordmana či rekordmanky, evropského rekordmana, světového rekordmana.

Trenér, který objevil a podílel se na výchově více českých reprezentantů, či jeho svěřenci získali 10x titul mistra republiky nebo 10x reprezentovali Českou republiku.

Trenér, který se více než 20 let úspěšně věnuje práci s mládeží a dětmi.

 Trenér, úspěšný pedagog, který se intenzivně svojí činností přednáškovou i literární věnoval úspěšně výchově dalších generací trenérů.

Funkcionáři

Funkcionář, který se svojí činností významně zasloužil o rozvoj české atletiky.

Funkcionář, který svými konáním přispěl významně k rozvoji atletiky v Česku, Evropě nebo ve světě.

Funkcionář, který úspěšně a oddaně sloužil atletické komunitě více než 20 let na jakékoli úrovni, od oddílové až po svazovou či mezinárodní.